Despre mine

(C) Iulian Boldea, 2007

 Prof.univ.dr. Iulian BOLDEA

iulian boldea

Iulian Boldea s-a născut în 2 martie 1963, în oraşul Luduş, judeţul Mureş. După studii gimnaziale efectuate în oraşul natal, urmează cursurile Liceului teoretic “Al. Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş, liceu absolvit în anul 1981. În anul 1985 devine student al Facultăţii de Filologie din Cluj-Napoca, secţia română-franceză. În cursul studiilor universitare participă la mai multe Sesiuni ştiinţifice studenţeşti naţionale, obţinând trei premii I şi un premiu II. De asemenea, a participat mai mulţi ani la rând la Colocviul naţional studenţesc “Mihai Eminescu”, unde a obţinut de asemenea câteva distincţii importante.
Între anii 1985-1989 a fost redactor al revistei “Echinox”, iar între 1987-1989 redactor şef-adjunct. A publicat în paginile revistei studii critice, eseuri, cronici literare şi poeme. În anul 1988 a obţinut câteva premii importante (Marele premiu al revistei “Astra”, Premiul revistei “Vatra” etc.). Obţine diploma de licenţă în anul 1989, cu o teză despre poezia eminesciană, coordonată de Ioana Em. Petrescu. În anul 1990 devine, prin concurs, profesor la Liceul teoretic “Al. Papiu Ilarian”, iar un an mai târziu îndeplineşte funcţia de şef de catedră. În această calitate, a coordonat activitatea catedrei de limba şi literatura română, organizând diverse activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale.
Începând din anul 1994 este cadru didactic asociat (lector şi apoi conferenţiar) la Universitatea Ecologică “Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, iar apoi la Universitatea de Artă Teatrală din acelaşi oraş. A participat la numeroase simpozioane, sesiuni de comunicări şi mese rotunde pe teme de literatură română. În anul 1996 obţine doctoratul în filologie cu o teză intitulată Faţa şi reversul textului (I.L. Caragiale şi Mateiu I. Caragiale). În anul 1997 devine lector, iar din 1999 conferenţiar la Universitatea “Petru Maior” din Târgu-Mureş, unde îndeplineşte mai multe funcţii de conducere: şef de catedră (1998-1999), prodecan al Facultăţii de Ştiinţe şi Litere (din 1999 până în anul 2004). Din anul 2000, a participat, în calitate de referent, la mai multe comisii de doctorat, la Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, precum şi la numeroase comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi didactice, la Universitatea „Petru Maior”.
Din anul 2002 este profesor univ. dr. la Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş, iar din anul 2004 îndeplineşte funcţia de decan al Facultăţii de Ştiinţe şi Litere. Începând din anul 2005 este director al Centrului de cercetare ştiinţifică Modernitate şi postmodernitate în literatura română a secolului XX, centru acreditat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior şi, totodată, expert-evaluator în cadrul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, în domeniul Limba şi literatura română şi Literatura comparată.
De asemenea, din 1985 până acum a îndeplinit funcţii în colectivele de redacţie ale unor reviste culturale; între 1986-1989 a fost redactor şi redactor-şef adjunct al revistei "Echinox" iar în prezent este redactor al revistei "Vatra", redactor-şef al revistei "Târnava" şi redactor-şef al revistei Studia Universitatis „Petru Maior”, Series Philologia, revistă acreditată CNCSIS, categoria B. De-a lungul timpului a publicat poezii, studii, eseuri critice şi cronici literare în majoritatea revistelor de cultură din ţară: “România literară”, „Caiete critice”„Viaţa Românească”, „Convorbiri literare”, „Cuvântul”, „Contrafort”, "Echinox", "Vatra", "Steaua", "Luceafărul", "Tribuna", "Familia", "Euphorion", "Dacia literară", "Poesis", "Tomis" "Astra", „Observator cultural”, „Poezia”, „Arca”, "Târnava" etc.
Debut absolut: revista Flacăra, anul 1983. A debutat editorial cu un volum de versuri intitulat Carte de vise (1994, premiul Asociaţiei Scriitorilor din Târgu Mureş). A publicat următoarele cărţi de critică literară: Metamorfozele textului (1996, premiul Asociaţiei Scriitorilor din Târgu Mureş), Faţa şi reversul textului (1998, premiul Asociaţiei Scriitorilor din Târgu Mureş), Dimensiuni critice (1998), Timp şi temporalitate în opera lui Eminescu (2000, premiul Asociaţiei Scriitorilor din Târgu-Mureş), Ana Blandiana (2000), Simbolism, modernism, tradiţionalism, avangardă (2002), Poezia clasică şi romantică (2002), Scriitori români contemporani (2002, premiul Asociaţiei Scriitorilor din Târgu-Mureş), Poezia neomodernistă (2005), Vârstele criticii (2005) şi Istoria didactică a poeziei româneşti (2005). Este membru al Uniunii Scriitorilor (din anul 1996), membru al ASPRO, şi membru al Societăţii de Ştiinţe Filologice.
A colaborat la volume colective: Un destin istoric: Biserica română unită, Revista „Vatra”, 1999; Competiţia continuă. Generaţia 80 în texte teoretice, ed. Paralela 45, 1999; Întoarcerea învinsului, vol. Editat de Aurel Sasu şi Mircea Petean, Ed. Limes, 2001; Portret de grup cu Laurenţiu Ulici, Ed. Dacia, 2002, Înapoi la lirism, Ed. Ardealul, 2005; The New Central and East European Culture, Shaker Verlag, Aachen, Germany, 2006.
Este prezent în mai multe antologii de poezie: Ceasul de flori. Antologie de poezie târgumureşeană, Editura Tipomur, 2001; Îmblânzitorul de timp. Antologie de poezie mureşeană, Editura Tipomur, 2003; Poeţii revistei Echinox. Antologie (1968-2003) de Ion Pop, Editura Dacia, 2004; Antologia poeţilor ardeleni contemporani, Editura Ardealul, 2004.
 De-a lungul timpului, a participat la mai multe conferinţe internaţionale pe teme de literatură, cu unele comunicări apreciate de cercetătorii străini: Parallel myths in Romanian and English folklore, University of Lancaster, Marea Britanie, 15/18 iulie 1998; Le miroir brisé. L’ecriture autobiografique et l’histoire apres 1989, la conferinţa internaţională The Cultures of Post-1989 Central and East Europe, Târgu Mures, Romania, 21-24 August 2003; The Space of the City Between Myth and Reality. Two Epic Aspects: Lawrence Durrell and Mateiu I. Caragiale, Ege University (Turcia), 9th Annual International Cultural Studies Symposium Program May 5-7, 2004, Le jeune Ionesco et la conscience de la litterature, Le Colloque international Eugčne Ionesco – citoyen du monde, Cluj-Napoca, 20 - 26 mai 2004, Tradition and modernity in the poetry of Ştefan Aug. Doinaş, Conferinţa internaţională European Integration Between Tradition and Modernity, 22-24 septembrie 2005, Târgu-Mureş, Liberté créatrice et expression scripturale dans Les Mots de Jean-Paul Sartre, Colocviul Internaţional J.-P. Sartre “Création littéraire et philosophie”, Universitatea din Gabes, Algeria, 7-9 decembrie, 2005, E. Lovinescu et l’ecriture autobiographique, Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională „Intelectualitatea şi receptarea valorilor culturale, politice şi economice ale Europei moderne”, Târgu-Mureş, 22-23 septembrie 2006 etc.
Iulian Boldea a obţinut, în decursul carierei sale, mai multe distincţii şi premii: Marele premiu al revistei “Astra”, 1988; Premiul revistei “Vatra” la Festivalul “Octavian Goga”, Ciucea, 1988; Două premii I la Concursul naţional al cercurilor ştiinţifice studenţeşti (1988); Premiul pentru debut al revistei “Poesis”, 1994; Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Târgu-Mureş, pentru volumul Metamorfozele textului (Orientări în literatura română de azi), 1996; Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Târgu-Mureş, pentru volumul Faţa şi reversul textului, 1998; Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Târgu-Mureş, pentru volumul Timp şi temporalitate în opera lui Eminescu, 2000; Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Târgu-Mureş, pentru volumul Scriitori români contemporani, 2002; Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Târgu-Mureş, pentru cartea Antologia poeţilor ardeleni contemporani, 2004; Ordinul „Meritul pentru învăţământ”, în grad de Ofiţer, 2004; Premiul de excelenţă al revistei „Ambasador”, 2004; Premiul de excelenţă „Superlativele culturale ale anului 2005”, pentru volumul Istoria didactică a poeziei româneşti, Radio Difuziunea Română, Studioul Regional din Târgu-Mureş, 2006
Prezent în mai multe dicţionare: Ana Cosma, Scriitori români mureşeni (2000); Ion Bogdan Lefter, Scriitori români din anii ’80-’90 (2000); Irina Petraş, Panorama criticii literare româneşti. Dicţionar ilustrat (2001); Dicţionarul general al literaturii române (2004), Dicţionar Echinox (2004), Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române (2006), Traian Vedinaş, Echinoxismul. Dicţionar sintetic şi antologic (2006).
Site-uri unde se pot găsi informaţii despre Iulian Boldea: www.upm.ro; www.wikipedia.org; www.ad-astra.ro; www.scriitoriromani.ro.

[Despre mine] [Lucrari publicate] [Dosar de receptare] [Contact] [Galerie foto] [Download carti]